Dziś jest poniedziałek, 04 marca 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Arkadiusz, Eugeniusz, Kazimierz

Tablice pamiątkowe

 

Tablica ufundowana staraniem ks. Franciszka Olka, proboszcza w Makowiskach w latach 1945-1957, poświęcona trzem ostatnim proboszczom tej parafii:
ks. Wincentemu Glassowi, ks. Józefowi Zaborskiemi i ks. Władysławowi Wilczyńskiemu. Odsłonięta w roku 1952, odnowiona w 2016. Znajduje się w przedsionku
kościoła.
DSC_3492
Tablica poświęcona pamięci zmarłych proboszczów parafii św.Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach, którzy pełnili posługę duszpasterskąw latach 1945-2014.
Ufundowana w roku 2016 z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, jako wyraz dziękczynienia Bogu za dar wiary oraz wdzięczności duszpasterzom, którzy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pełnili tutaj posługę kapłańską.
Uroczystość odsłonięcia tablicy miała miejsce 14 kwietnia, który to dzień jest symboliczną datą chrztu władcy Polan Mieszka I i była połączona z poświęceniem obrazu Jezusa Miłosiernego, który zawisł w specjalnie przygotowanej niszy ołtarzowej w kruchcie kościoła.
„Tadeuszowi Kościuszce w setną rocznicę jego zgonu składają Rodacy”. Taki napis widnieje na tablicy, jaką temu wielkiemu Polakowi  i patriocie ufundowali z datą 15 października 1917 roku mieszkańcy parafii Makowiska ze swoim duszpasterzem ks. Wincentym Glassem.

Tablica odsłonięta z inicjatywy ks. Franciszka Olka w 1952 roku. Poświęcona mieszkańcom parafii Makowiska poległym na wojnie i rozstrzelanym w latach 1939-45. Umieszczona początkowo w Domu Katolickim, ostatecznie zainstalowana na zewnętrznej ścianie kościoła.

Tablica memoratywna poświęcona bohaterom walk o wolną Ojczyznę umieszczona w kościele dn. 18.11.2018 r. z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W tablicę zaprojektowaną przez arch. Katarzynę Puchałę z Częstochowy wkomponowana została pochodząca z początku XX wieku płaskorzeźba z brązu, przedstawiająca anioła wskazującego umierającemu żołnierzowi krucyfiks – znak zwycięstwa oraz ryngraf patriotyczny  w postaci orła w koronie z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, które są darem ks. prob. A. Chrzanowskiego dla parafii. Na tablicy wykonanej z onyksu umieszczono napis: W HOŁDZIE BOHATEROM WALK O WOLNĄ POLSKĘ W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGLOŚCI – Społeczność parafii Makowiska. Powyżej cytat  „Nikt im iść nie kazał, poszli, bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk”. Te słowa legionowego poety Edwarda Słońskiego, opisują wymarsz 6 sierpnia 1914 roku z Krakowa na szlak niepodległości Pierwszej Kompanii Strzelców Józefa Piłsudskiego.

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz