Dziś jest sobota, 20 kwietnia 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Czesław, Agnieszka

Sakrament bierzmowania

Kancelaria » Sakrament bierzmowania

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa dwa lata. W każdą niedzielę i święto nakazane kandydaci uczestniczą we Mszy świętej. Spotkania i specjalne nabożeństwa dla kandydatów odbywają się wg ustalonego porządku i podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich. Na pierwszym spotkaniu kandydaci wypełniają i podpisują deklarację udziału w przygotowaniach (pobierz).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

  • metryka chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

Tematy katechez w pierwszym roku przygotowania do Bierzmowania

Jezus mnie kocha i prowadzi do Ojca
Jezus z miłości oddaje za mnie swoje życie
Jezus Zmartwychwstaje dla mnie
Jezus wskazuje mi drogę do prawdziwego szczęścia
Bóg jako Trójca Święta
Duch Święty w życiu człowieka

Jezus zakłada swój kościół
Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski
Kościół z natury jest misyjny – spotkanie z misjonarzem z Kazachstanu

Sakrament Chrztu wprowadza mnie do Kościoła
Moje miejsce we wspólnocie parafialnej

Tematy katechez w drugim roku przygotowania do Bierzmowania

Św. Stanisław Kostka – czego nas dzisiaj uczy?
Grzech mnie niszczy i zabija

Sakrament pokuty jako powrót w ramiona miłosiernego Ojca
Dlaczego spowiedź?
Eucharystia prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa
Cuda eucharystyczne
Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna
Warunki godnego udziału w Eucharystii
Eucharystia zobowiązuje mnie do miłości
Z Niepokalaną ku świętości

Tematy katechez w trzecim roku przygotowania do Bierzmowania

Dlaczego bierzmowanie?
Wiara źródłem dojrzewania człowieka.
Treść wyznawanej przez chrześcijan wiary: Wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha.
Wnętrze człowieka mówi o istnieniu Boga
Jezus wnosi nowy sposób patrzenia na dzieje świata i człowieka.
Przejawy życia wiarą: życie sakramentalne i życie modlitwy.
Bierzmowanie sakramentem wiary.
Bierzmowanie sakramentem uzdalniającym do odpowiedzialności.
Aby godnie i odpowiedzialnie przyjąć sakrament bierzmowania.
Co daje wierzącemu sakrament bierzmowania?
Co dalej, po przyjęciu sakramentu bierzmowania?
Pozostawać świadkiem.