Dziś jest czwartek, 30 marca 2023 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Aniela, Leonard

Duszpasterze w minionych latach

Ks. Stanisław Ładocha

1994-2014

Ks. kan. Stanisław Ładocha urodził się 13 listopada 1953 r. w Bolesławcu Śląskim w wielodzietnej rodzinie Karola i Genowefy Ładochów, repatriantów z byłej Jugosławii. Ojciec był kowalem i posiadał niewielkie gospodarstwo rolne. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej w roku...
więcej

Ks. Kazimierz Mądry

1972-1994

Urodził się 31 marca 1931 roku w Łanach Wielkich, powiatu olkuskiego jako syn Józefa i Stanisławy z domu Łazarz. W 1945 r. zaczął uczęszczać do gimnazjum im. Ks. Konarskiego. Po ukończeniu IV klasy rozpoczął nowicjat u Księży Pijarów w Krakowie. Po jego skończeniu zrezygnował z...
więcej

ks. Bronisław Żurek

1966-1973

Urodził się 20 kwietnia 1915 roku w Szczepanowie, w diecezji tarnowskiej. Rodzicami jego byli Jan i Tekla z domu Budyn. Ojciec był rolnikiem. 1 września 1927 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzesku. Świadectwo dojrzałości uzyskał jednak w...
więcej

ks. Konstanty Bednarski

1957-1966

Urodził się w Wiewcu jako syn Antoniego i Marcjanny z d. Trajdos 16 września 1911 r. Szkołę średnią ukończył w gimnazjum im. St. Niemca w Radomsku w 1933 r. Studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie i w Częstochowskim Seminarium Duchownym w 1atach 1933-1938....
więcej

ks. Franciszek Olek

1945-1957

Urodził się 10 lipca 1912 r. w parafii Lipnik, pow. Biała w województwie krakowskim, jako syn Franciszka i Joanny z domu Pysz. Ojciec z zawodu był tokarzem. Szkołę powszechną ukończył w Lipniku. Od 1923 roku naukę kontynuował w Państw. Gimnazjum im. A. Asnyka w Białej k. Bielska. W...
więcej

ks. Władysław Wilczyński

1931-1941

Urodził się 8 września 1875 r. w Charłupi Małej w powiecie sieradzkim. Był synem Bolesława i Eleonory z Chartlińskich. Do szkoły początkowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, a w 1892 r. ukończył 5 klas gimnazjum filologicznego w Kaliszu. W tym samym roku wstąpił do Seminarium...
więcej

ks. Józef Zaborski

1919-1931

Ks. Józef Zaborski urodził się 1.XI 1876 r.  W 1899 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1913-14 pełnił posługę duszpasterską w Trąbczynie. Do Makowisk przybył z parafii  Parzymiechy w 1919 r.  W czasie jego 12-letniego pobytu w parafii św. Józefa w Makowiskach zostało...
więcej

ks. Wincenty Glass

1904-1919

Urodził się 25 marca 1872 r. w Łapczynej Woli na ziemi piotrkowskiej z ojca Edwarda i matki Ludwiki z Jankowskich. Pierwsze nauki pobierał w Radomsku w szkole F. Fabianiego, po ukończeniu której przeszedł do Gimnazjum Częstochowskiego. Jak sam pisze, "w 1888 r. zmuszony byłem wystąpić...
więcej

ks. Izydor Orłowski

1886-1904

Urodził się w roku 1841. Funkcję proboszcza w Makowiskach zaczął pełnić w  1886 roku. Jego staraniem w 1893 roku wybudowano obok kościoła drewnianą plebanię, która przetrwała do lat 90-tych XX wieku. Zmarł 23 grudnia 1905 roku. Spoczywa na cmentarzu w...
więcej

Ks. Franciszek Lipka

1879-81

W roku 1880 administratorem parafii w Makowiskach zostaje ks. Fr. Lipka – dotychczasowy wikariusz katedry we...
więcej

Ks. Marcin Tęczyński

1869-1878

Ks. Marcin Tęczyński święcenia kapłańskie przyjął 6 grudnia 1851 w zakonie Pijarów. W 1860 r. został rektorem zgromadzenia Pijarów w Piotrkowie Trybunalskim. Po supremacji klasztoru Piotrkowskiego otrzymał aplikatę na wikariat do Sulejowa, którego jednak nie objął z powodu sprzeciwu...
więcej

ks. Antoni Romanowski

1826-1869

"Urodziłem się w miasteczku Przedcu w Obwodzie Koniewskim, województwie Mazowieckim w roku Tysiącznym Ośmsetnym, dnia 13 czerwca. Nauki pobierałem tylko od nauczyciela prywatnego przez rodziców utrzymywanego, a to począwszy od roku siódmego do siedemnastego wieku życia. W roku...
więcej

Ks. Maciej Drozdowski

1778-1806

Z Akt wizytacyjnych parafii z roku 1797: "Pleban tutejszy xdz Maciey Drozdowski roku Pańskiego 1775 księdzem został w Mstowie. Beneficyum to przez konkurs otrzymał w Warszawie w roku 1770 dnia 31 czerwca mający lat 30. Urodził się w mieście Krzepicach do Archidiecezji Gnieźnieńskiej...
więcej

Ks. Mikołaj Wardziński

około 1750 - 1770

  Z akt wizytacji nadzwyczajnej dekanatu brzeźnickiego (w archidiakonacie uniejowskim), przeprowadzonej w 1759 r. z polecenia abpa Władysława Łubieńskiego przez miejscowego dziekana Adama Niczkowskiego wynika, że w tym czasie urząd proboszcza w Makowiskach pełni ks. Mikołaj...
więcej

Ks. Antoni Wardzieński

ok. 1740 - 1750

Z akt wizytacji przeprowadzonej dnia 15 sierpnia 1744 r. przez prałata Bonawenturę Turskiego dowiadujemy się, że proboszczem w Makowiskach jest w tym czasie ks. Antoni Wardzieński. Wyposażenie kościoła w świetle sprawozdania jest następujące: cztery ołtarze stare, małe: główny...
więcej

Ks. Adrian Gralewski

ok. 1710 - 1730

W roku 1712, proboszczem w Makowiskach był ks. Adrian Gralewski, którego brat, ks. Jan Chryzostom Gralewski, był w tym czasie kustoszem wieluńskim, kanonikiem uniejowskim oraz proboszczem w Niemysłowie (ADWł., sygn. AAG Wiz. 9, s. 533). Akta wizytacji archidiakonatu uniejowskiego z 1729 r....
więcej

Ks. Jakub Gralewski

ok. 1680

Pod datą 4 czerwca 1683 r. znajduje się informacja, że urząd proboszcza w Makowiskach pełni Jakub Gralewski, kanonik wieluński. (ADWł., sygn.AAG. A. Kons. Wiel. 11(1683), s....
więcej

Ks. Maciej Makovicius

ok. 1615-25

19 kwietnia 1618 r. w kontekście sporu o dziesięciny dowiadujemy się, że Maciej Makovicius, kustosz wieluński jest plebanem w Makowiskach. W Pajęcznie w tym czasie urzęduje ks. Jan Zaborowski, prepozyt kościoła św. Anny w Krakowie. (ADWł., sygn. AAG. A. Kons. Wiel. 7(1618), s. 89.) ...
więcej