Dziś jest piątek, 19 kwietnia 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Adolf, Tymon

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

dn. 09 mar 2024

 10.03.2024 r.

  1. W okresie Wielkiego Postu Kościół zaprasza nas do rozważania Męki Pańskiej w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów. Jest to nasze duchowe przygotowanie do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
  2. Dziś pierwszy dzień Nowenny przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP, którą wypraszamy Jego pomoc i wstawiennictwo w trudnych sprawach naszego życia codziennego. 19 i 20-ty marca (wtorek i środa) to dni odnowy duchowej naszej parafii. W uroczystość odpustową rozpoczniemy nasze rekolekcje, a środa będzie dniem spowiedzi.
  3. Cieszymy się z powrotu odnowionego ołtarza głównego. Jego renowacja była możliwa w dużej mierze dzięki uzyskaniu wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład”. Szczególne podziękowania należą się p. Iwonie Koperskiej, Przew. Sejmiku Woj. Łodzkiego oraz p. posłowi Pawłowi Rychlikowi, ale przede wszystkim był to duży wysiłek zespołu konserwatorów, którzy konserwację i rekonstrukcję ołtarza wykonali nawiązując do jego stylowego charakteru z około połowy XVIII w. Koszt tej inwestycji wyniósł prawie 318 000,00 zł z czego dotacje stanowiły łącznie 224 500,00, a wkład własny parafii ponad 93 tys. zł. Dziękuję wielu rodzinom i poszczególnym osobom, które wniosły swój wkład w tę renowację składając ofiarę na ten szczytny cel. Dziękuję m.in. Bractwu św. Józefa, które na ołtarz swojego patrona przekazało 2800 zł. Pamiętam też o paniach z grupy kulinarnej PKS, które przed Bożym Narodz. ulepiły i sprzedały pierogi na kwotę prawie 5 000 zł przekazując środki na ołtarz. Nie udało się nam jeszcze uzbierać pełnej kwoty jaką ma wnieść parafia, (wiemy, że to nie jest jedyny cel, na który idą nasze składki), ale biorąc pod uwagę ofiarność jaka od początku towarzyszyła tej renowacji jestem pełen nadziei, że damy radę. Na ten cel pójdą środki z dzisiejszej tacy gospodarczej, za którą serdecznie dziękuję.
  4. Zachęcam do nabywania paschalików wielkanocnych rozprowadzanych przez Caritas w cenie 10 zł.
  5. Intencje mszalne

NOWENNA (wstęp)

K.: Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogurodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągać wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

  1. dzień nowenny – 10 marca

Święty Józefie, Obrońco Świętej Rodziny! Twej opiece została powierzona wielka rodzina dzieci Bożych – Kościół. Broń ją od wszelkich zagrożeń i przyjdź ze swą pomocą w jej nieustannym procesie odnawiania się, doskonalenia i wzrostu. Uproś nam głęboką miłość, niewzruszoną wierność i wytrwałe posłuszeństwo naszej Matce – Kościołowi. Amen.

 

«

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

»