Dziś jest sobota, 13 kwietnia 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Przemysław, Ida

Rozważasz drogę powołania? Seminarium czeka na kandydatów

dn. 20 lis 2023

Jeśli już rozeznałeś i podjąłeś osobistą decyzję wstąpienia do seminarium, wykonaj 4 kroki potrzebne do tego, aby oficjalnie zostać przyjętym w poczet alumnów:

Krok 1.

Należy zebrać wszystkie potrzebne i dostępne w danej chwili dokumenty w jednej teczce (poniżej znajdziesz listę potrzebnych dokumentów). Świadectwo maturalne możesz dowieźć dopiero po jego otrzymaniu. Teczkę z dokumentami dostarcza się osobiście do seminarium. Dokumentów nie wysyłamy pocztą. W seminarium nie ma też rekrutacji kandydatów przez internet.

Krok 2.

Należy umówić się na wstępną, indywidualną rozmowę w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z którymś z seminaryjnych wychowawców. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie:

Numer telefonu do seminarium: (34) 365 12 15; 

e-mail: wsd.czestochowa@gmail.com

Krok 3.

Należy stawić się osobiście na umówione spotkanie w seminarium. Podczas tego spotkania ksiądz wychowawca sprawdza zgodność dokumentów z formalnymi wymogami, przeprowadza krótką rozmowę o powołaniu, życiu duchowym i osobistym kandydata i po wstępnej akceptacji zaprasza na najbliższą turę egzaminu wstępnego do seminarium.

Krok 4.

Egzamin wstępny w budynku seminarium przy ul. Św. Barbary 41. Przez pierwsze 45 minut jest do napisania małe wypracowanie na jeden z pięciu tematów. Tematy dotyczą ogólnej wiedzy i kultury religijnej. Następnie kandydaci piszą test z teologii. Trzecią część egzaminu stanowi indywidualna rozmowa z Księdzem Rektorem, w czasie której kandydat jest informowany o decyzji w sprawie przyjęcia do seminarium.


Wymagane dokumenty:

  • Własnoręcznie napisane podanie do Księdza Rektora o przyjęcie do WSD ACz;
  • Własnoręcznie napisany życiorys;
  • Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • Świadectwo dojrzałości w oryginale; dyplom ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej (jeśli nie ma oceny na świadectwie);
  • Aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania);
  • Opinie o kandydacie do seminarium wyrażoną na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę ze szkoły ponadgimnazjalnej;
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podięcia studiów wyższych;
  • Kserokopia dowodu osobistego;
  • 2 fotografie w stroju wizytowym, en face.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na naszą skrzynkę elektroniczną: wsd.czestochowa@gmail.com

MODLITWA O POWOŁANIA

Panie Jezu, który wezwałeś tych, których chciałeś, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, pracy z Tobą. Ty, który swoim Słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś ich w trudnościach, pomóż nam przezwyciężyć nasze trudności – trudności młodych dzisiejszego świata. A jeśli powołasz któregoś z nas do poświęcenia się w całości Tobie, niech Twoja miłość rozpali to powołanie od jego początku i sprawi, by rosło i przetrwało aż do końca. Niech tak się stanie.

Jan Paweł II, Watykan, 6 stycznia 1979 r.

«

Rozważasz drogę powołania? Seminarium czeka na kandydatów

»