Dziś jest niedziela, 21 lipca 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Daniel, Dalida

RORATY 2021 – pytania i odpowiedzi!

dn. 14 gru 2021

Razem ze Świętą Rodziną odbywamy wyjątkową podróż. Start w Nazarecie, meta w Betlejem, 150 km do pokonania – to plan na 20 dni tegorocznego Adwentu. Przewodnikiem w tej podróży jest anioł Gabriel, jak GPS nawigujący po mapie Ziemi Świętej. Codzienne zadania, mapa i naklejki przenoszą uczestników Rorat w sam środek biblijnych wydarzeń poprzedzających narodziny Jezusa. Zapraszamy!

Roratnie pytania i odpowiedzi

Środa – 22.12.2021 – Betlejem
1/ Co w tłumaczeniu na język polski znaczy nazwa „Betlejem”? (Dom chleba”)
2/ Jak miał na imię chłopiec. którego prorok Samuel namaścił na króla w Betlejem? (Dawid)
3/ Dlaczego Pana Jezusa kojarzymy z chlebem? Podaj chociaż jeden przykład. (Pan Jezus w Eucharystii przychodzi pod postacią chleba; rozmnaża i karmi chlebem zgłodniałe rzesze ludzi; w modlitwie uczy nas: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”; mówi o sobie „Ja jestem chlebem życia”)

Wtorek – 21.12.2021 – Ain Karem
1/ Jak mieli na imię rodzice Jana Chrzciciela? (Zachariasz i Elżbieta)
2/ Gdzie mama Jana Chrzciciela ukryła go przed żołnierzami Heroda? (Za wielkim kamieniem)
3/ Jak nazywała się rzeka, w której Jan ochrzcił Jezusa? (Jordan)

Poniedziałek 20.12.2021 – Świątynia
1/ Ile świątyń istniało w czasach Pana Jezusa? I gdzie się znajdowały? (jedna świątynia w Jerozolimie)
2/ Ile lat miał Jezus, kiedy zgubił się rodzicom i został przez nich znaleziony w świątyni? (12 lat)
3/ Jak nazywa się fragment zachodniego muru świątyni jerozolimskiej, który przetrwał do naszych czasów? („ściana płaczu”)

Sobota 18.12.2021 – Owczarnia
1/ Kogo Pan Jezus nazywa owczarnią? (wspólnotę Kościoła)
2/ Po czym owce poznają swojego pasterza? (po głosie)
3/ Dlaczego przystępujemy do spowiedzi? (aby wyznać swoje grzechy, prosić Jezusa o ich przebaczenie i postanowić poprawę; aby wyzdrowieć z grzechów i poznawać w życiu głos Dobrego Pasterza)

Piątek 17.12.2021 – Stolica króla Dawida
1/ Co oznacza nazwa „Jerozolima”? („miasto pokoju”)
2/ Ile kamieni użył Dawid, by pokonać Goliata? (wziął ze sobą 5 kamieni)
3/ Jak nazywa się świeca, która przypomina zmartwychwstanie i zwycięstwo Jezusa nad szatanem? (paschał)

Czwartek 16.12.2021 – Góra Oliwna
1/ Jakie drzewa rosną na Górze Oliwnej? (drzewa oliwne)
2/ Do czego używa się oliwy? (do posiłków, jako dodatek do potraw, do smażenia i pieczenia, do małych domowych lampek, jako kosmetyk i lek na rany)
3/ Co Tomasz i Apostołowie znaleźli w grobie Matki Bożej? (zamiast ciała Maryi znaleźli mnóstwo kwitnących ziół i kwiatów)

Środa 15.12.2021 – Betania
1/ Co oznacza słowo „bet” w nazwach takich miejscowości jak Betania czy Betfage? (fundament, ściana, dach i człowiek; Betania – „dom ubogiego”; Betfage – („dom małego drzewka figowego”)
2/ Kto mieszkał i chętnie gościł Jezusa w swoim domu w Betfage? (Marta, Maria i Łazarz)
3/ Jakie zwierzę przyprowadzi do Jezusa uczniowie z Betfage? (osiołka)

Wtorek 14.12.2021 – Pustynia
1/ Przez ile dni Pan Jezus przebywał na pustyni, poszcząc? (40 dni)
2/ Co szatan kazał Jezusowi zamienić w chleb? (kamień)
3/ Na jakie groźne zwierzęta trzeba uważać, wędrując przez pustynię? (skropiony i żmije)

Poniedziałek 13.12.2021 – Jerycho
1/ Z jakich drzew słynie Jerycho? Wymień przynajmniej jeden gatunek. (palmy z daktylami, sykomory, figi)
2/ Jakiej „broni” użyli Izraelici do zburzenia murów Jerycha? (grali na trąbach)
3/ Kogo uzdrowił Jezus przed wejściem do Jerycha? (niewidomego żebraka Bartymeusza)

Sobota 11.12.2021 – Ziarno
1/ Jak Jezus nazywa człowieka, który sieje ziarno? (siewca)
2/ Z czego robi się ziarno? ( z kłosów zboża)
3/ Dlaczego pożywienie trzeba szanować? (bo to dar od Boga i należy też szanować pracę innych)

Piątek 10.12.2021 – Morze Martwe
1/ Ile gatunków ryb żyje w Morzu Martwym? (nie ma żadnych ryb)
2/ Jakie miasta istniały kiedyś w miejscu, gdzie dziś znajduje się Morze Martwe? (Sodoma i Gomora)
3/ Co stało się z żoną Lota podczas ucieczki z Sodomy? (zamieniła się w słup soli)

Czwartek 09.12.2021 – Rzeka Jordan
1/ Co oznacza nazwa „Jordan”? („spadająca rzeka”)
2/ Która rzeka jest dłuższa: Wisła czy Jordan? (Wisła – 1047 km; Jordan – 320 km)
3/ Kto chrzcił Jezusa w Jordania? (św. Jan Chrzciciel)

Środa 08.12.2021 – Niepokalane Poczęcie
1/ Jak mieli na imię rodzice Maryi? (Joachim i Anna)
2/ Gdzie znajdowała się szkoła, w której uczyła się Maryja? (w Jerozolimie)
3/ Dziś świętujemy Niepokalane Poczęcie Maryi. A kiedy obchodzimy Jej narodzenie? (8 września)

Wtorek – 07.12.2021 – Góra Tabor
1/ Ile  namiotów chciał postawić Piotr na górze Tabor? (trzy)
2/ Wymień przynajmniej dwa inne przemienienia Jezusa. (przemienienie niewidzialnego Boga w widzialnego człowieka – ta przemiana dokonuje się pod sercem Maryi; przemiennie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa – ta przemiana dokonuje się w czasie Eucharystii)
3/ Jak dzisiaj można dostać się na szczyt góry Tabor? (mikrobusami, taksówkami)

Poniedziałek 06.12.2021 – Morze Galilejskie
1/ Jaki smak ma woda w Morzu Galilejskim? (słodki)
2/ Wymień imiona przynajmniej dwóch apostołów, którzy wcześniej byli rybakami. (Piotr, Andrzej, Jakub, Jan)
3/ Jak nazywa się rzeka, która wpada do Morza Galilejskiego? (Jordan)

Sobota 04.12.2021 – Winnica
1/ Jakie owoce zbiera się w winnicy? (winogrona)
2/ Jakie zwierzęta „okradają” winnicę? (lisy)
3/ Po jakich znakach poznajemy wizerunek świętej Barbary? (miecz, kielich, wieża)

Piątek 03.12.2021 – Kafarnaum
1/ Jak miał na imię założyciel osady Kafarnaum? (Kefar Nahum)
2/ Wymień przynajmniej dwie osoby, które Jezus uzdrowił w Kafarnaum. kobieta cierpiąca na krwotok, Paralityk, teściowa Piotra, syn urzędnika królewskiego)
3/ O czym Pan Jezus nauczał w Kafarnaum? (o Eucharystii, o Komunii świętej)

Czwartek 02.12.2021 – Kana Galilejska
1/ Czego zabrakło podczas wesela w Kanie Galilejskiej? (wina)
2/ Ile kamiennych stągwi słudzy napełnili wodą? (sześć)
3/ Który z apostołów pochodził z Kany Galilejskiej? (Natanael – Bartłomiej)

Środa 01.12.2021  – Dom Świętej Rodziny
1/ Czym zajmował się święty Józef, gdy przyszedł do niego Anioł Gabriel? (uciął sobie drzemkę, a z zawodu był cieślą)
2/ Czyim patronem jest anioł Gabriel? (pracowników poczty, łączności, mass mediów, filatelistów)
3/ Kogo w czasach Pana Jezusa nazywano nazarejczykami? (ludzi pochodzących z Nazaretu i pierwszych uczniów, którzy chodzili z Panem Jezusem i Go słuchali)

Wtorek 30.11.2021 – Zwiastowanie
1/ Co w tłumaczeniu na język polski znaczy nazwa „Nazaret”? („zielona gałązka”)
2/ Jak dużą miejscowością był Nazaret w czasach Pana Jezusa? (trzydzieści kilka do0mów i nie więcej niż pięciuset mieszkańców)
3/ Jaki ptak przyniósł Noemu dobre wieści, że Pan Bóg już się nie gniewa? (gołębica)

Poniedziałek 29.11.2021 – Nasz przewodnik anioł Gabriel
1/ Wymień przynajmniej dwie miejscowości, do których zajrzymy podczas tegorocznych Rorat. (Nazaret, Kana Galilejska, Jerozolima, Betlejem)
2/ Jaką odległość musieli pokonać Józef i Maryja, wędrując z Nazaretu do Betlejem? (150 km)
3/ W jakim celu Józef i Maryja udali się do Betlejem? (Aby wziąć udział w powszechnym spisie ludności)

PIOSENKA RORATNIA

Podróż do Betlejem (zobacz teledysk w bocznym menu)
1.
W Nazarecie Wielki Start – Ona mówi TAK
Potem w Kanie z Tobą, Panie – pierwszy taki znak
W Kafarnaum cuda takie, że normalnie szok
Na jeziorze wielka burza, a Ty jej mówisz STOP!

Ref: A więc dzisiaj ruszam w drogę
Pełen wiary plecak mam
Tak jak Józef i Maryja
Ja ufam, ufam, ufam

Dłużej czekać już nie mogę
Twoim szlakiem ruszyć chcę
Z Nazaretu do Betlejem
Ja idę, idę, idę

2. Kiedy Jordan Cię kołysał, wiedziałeś wszystko już
Góra Tabor jak olśnienie – niebo jest tuż-tuż
Pod Jerychem popłynęła Twoja gorzka łza
Ktoś na górze chciał Cię skusić, lecz nie wiedział jak

Most
Niech się dzieje Twoja wola – cichy słychać szept
Powiedz mi, Jerozolimo, czy się bałaś też?
Kiedy przyszły chwile najtrudniejsze z wszystkich chwil
Ty wiedziałeś, że dlatego cud w Betlejem był…

«

RORATY 2021 – pytania i odpowiedzi!

»