Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Czesław, Fryderyk

Nabożeństwo ku czci św. Józefa w kościele „jubileuszowym” w Makowiskach

dn. 14 sie 2021

Do dnia 8 grudnia 2021 trwa w Kościele specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni mogą na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą. Na ten czas Papież udzielił odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez Penitencjarię Apostolską.

W najbliższy czwartek, 19 sierpnia o godz. 17.30 w naszym kościele, który jest stacyjnym roku św. Józefa, ks. bp Antoni Długosz odprawi uroczystą Mszę św., zawierzając parafię i wszystkich pielgrzymów opiece św. Józefa. Zapraszamy serdecznie na tę uroczystość.

Ojciec święty Franciszek udziela zatem odpustu zupełnego:

  • Wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  • Wiernym, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
  • Wiernym, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy.
  • Każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
  • wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania.
  • wiernym, którzy odmówią dowolną zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę.
  • rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w starszym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu, boleści i niedogodności własnego życia
«

Nabożeństwo ku czci św. Józefa w kościele „jubileuszowym” w Makowiskach

»