Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Czesław, Fryderyk

Pożegnanie śp. ks. prałata Kazimierza Bednarskiego

dn. 12 lut 2021

Ci, co odchodzą wciąż z nami są,
żyją w nas i patrzą na nasze dni…

W niedzielę, 7 lutego odszedł na wieczne czuwanie ks. prałat Kazimierz Bednarski, syn ziemi brzeźnickiej i Archidiecezji Częstochowskiej, a w latach 1971-1973 nauczyciel w szkole podstawowej w Starych Gajęcicach. Czas krótki, ale zapisany złotymi zgłoskami w pamięci mieszkańców, zwłaszcza ówczesnej młodzieży. Już wtedy u młodego nauczyciela – jeszcze nie kapłana – mogliśmy dostrzec cechy, które potem sprawiły, iż stał się kapłanem nietuzinkowym, ze wszech miar niezwykłym w swoich dokonaniach na niwie duszpasterskiej i materialnej. Był architektem i wykonawcą szkolnego boiska sportowego wraz z wyposażeniem, które dotrwało do dziś. Swoim zapałem porwał do pracy młodzież i mieszkańców. Aby pozyskać środki na ten cel, przeprowadził zbiórkę złomu, zaś z mieszkańcami organizował zabawy taneczne. Do pomocy włączył ówczesnego proboszcza, ks. Kazimierza Mądrego.  Sportowiec i nauczyciel, „mistrz od koszenia kosą i od murowania” – tak mówił o sobie. Jako duszpasterz, pełen duchowości i miłości, nie rozstawał się z gitarą, która służyła mu do akompaniamentu własnego śpiewu, ale także śpiewu dzieci, młodzieży i uczestników rekolekcji. Pełen empatii do drugiego człowieka, dowodem czego było chociażby ofiarowanie swojej gitary na licytację dla chorej nauczycielki. Nie patrzył w przeszłość, myślał o tym, co jeszcze można zrobić na chwałę Bożą. Jego proza życia splatała się z poezją – pisał wiersze o bliskich, rodzicach, nauczycielach i duszpasterzach. Poezja była jego modlitwą. Żył dla innych, nie dla siebie.
Księże Kazimierzu, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach, pamięci i w modlitwach!

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

W imieniu wdzięcznych mieszkańców Starych Gajęcic – Halina Krawczyk i Ryszard Drzazga

……………………………………

Śp. ks. Kazimierz Bednarski, syn Franciszka i Stanisławy z domu Idczak, urodził się 10 marca 1948 roku we wsi Kruplin, w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy (archidiecezja częstochowska). Ukończył liceum pedagogiczne i został nauczycielem. Po roku pracy w 1967 roku wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W lutym 1971 roku, z powodu choroby, przerwał studia seminaryjne i podjął pracę jako nauczyciel. W 1974 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Gościkowie-Paradyżu. Został wyświęcony na prezbitera przez bp. Ignacego Jeża 9 maja 1976 roku w kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie. 1 czerwca 1976 roku został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Karlinie, a 15 czerwca 1978 roku – wikariuszem parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim. 1 stycznia 1980 roku został wikariuszem-zarządcą nowo utworzonej wikarii parafialnej pw. Chrystusa Króla w Suliszewie.

Ks. Bednarski został skierowany do Koszalina w celu budowy nowego kościoła na Osiedlu Północ. Aby umożliwić mu to zadanie, 13 sierpnia 1980 roku bp Jeż mianował go wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, z której to 4 listopada 1980 roku została wydzielona nowa parafia pw. Ducha Świętego. 6 listopada tego roku został ustanowiony pierwszym proboszczem tej parafii, którym pozostawał ponad 40 lat, aż do śmierci. Był budowniczym ośrodka parafialnego (kościół, plebania, dom parafialny, klasztor sióstr felicjanek, dwa budynki szkół katolickich, sklep parafialny, apteka parafialna i boiska sportowe), założył i pełnił funkcję dyrektora Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Koszalinie (szkoła podstawowa i liceum). Katolicka Agencja Informacyjna przyznała mu na początku XXI wieku tytuł „Proboszcza III Tysiąclecia” oraz „Proboszcza Roku 2000”. Od 1 marca 2009 roku do 25 sierpnia 2011 roku ks. Bednarski był także administratorem nowo utworzonej parafii pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie.

Zmarły Kapłan był kapelanem honorowym Jego Świątobliwości (prałatem) i kanonikiem-prepozytem Kolegiackiej Kapituły Kołobrzeskiej oraz kapelanem Chorągwi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Koszalinie. Na przestrzeni lat sprawował także różne funkcje diecezjalne, m.in. dziekana dziekanów, wicedziekana, dekanalnego ojca duchownego, diecezjalnego duszpasterza młodzieży żeńskiej i rzemieślników, członka Komitetu Diecezjalnego VI Światowego Dnia Młodzieży i diecezjalnej komisji II Polskiego Synodu Plenarnego. W 1991 roku współorganizował wizytę św. Jana Pawła II w Koszalinie. 5 listopada 1996 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu obronił rozprawę doktorską pt. „Motywy biblijne powieści Jerzego Andrzejewskiego Bramy raju„.

«

Pożegnanie śp. ks. prałata Kazimierza Bednarskiego

»