Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Czesław, Fryderyk

Chrzest dziecka – informacje dla rodziców

dn. 28 lis 2019

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach – za zgodą pisemną proboszcza własnego – w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni kierować się duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Zgłaszając dziecko do chrztu należy przedstawić:

  • akt urodzenia dziecka (odpis),
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli był zawarty poza naszą parafią) oraz dane rodziców (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
  • dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Rodzice chrzestni, z racji zadania jakie zobowiązują się przyjąć na siebie, powinni mieć ukończony 16 rok życia, przyjąć wcześniej wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia), bez przeszkód przystępować do sakramentów świętych (rodzicem chrzestnym nie może być np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub odrzucająca naukę Kościoła).

Chrzest odbywa się w pierwszą niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00.

«

Chrzest dziecka – informacje dla rodziców

»