Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Czesław, Fryderyk

„Niedziela” w Makowiskach

dn. 21 lip 2019

W ramach spotkań z cyklu niedziela z „Niedzielą” w naszej parafii zagościli dziś redaktorzy częstochowskiego tygodnika. „Niedzielę” zaprosił proboszcz ks. Andrzej Chrzanowski, który odpowiedział też na kilka pytań dotyczących czytelnictwa prasy katolickiej i ogólnie roli mediów w pracy duszpasterskiej.

Jaką rolę widzi ksiądz dla mediów katolickich w duszpasterstwie parafialnym?

Uważam, że mass-media mogą odgrywać bardzo ważną rolę we współczesnym duszpasterstwie. One nie tylko dostarczają informacji, ale także wpływają na kształtowanie opinii publicznej, stąd środki społecznego przekazu przeniknięte duchem Ewangelii stanowić będą ogromną pomoc dla duszpasterzy.  To dlatego właśnie jedną z moich pierwszych decyzji, po przyjściu do obecnej parafii, było utworzenia parafialnej strony internetowej, która byłaby oficjalnym wizerunkiem naszej wspólnoty, a równocześnie pełniła szeroką funkcję informacyjną. Strona www.makowiska.pl powstała z potrzeby lepszej komunikacji z parafianami, odnotowuje średnio 150 wejść dziennie, a jej misją jest integracja parafian, gromadzenie ich wokół parafii i umożliwienie szybszego i łatwiejszego dostępu do potrzebnych informacji.

Czy Parafianie sięgają także po tradycyjną prasę papierową?

Tak, a najlepszym tego przykładem jest gazetka parafialna „Opiekun”. Parafianie, którzy nie potrafią korzystać z zasobów internetowych, chętnie sięgają po ten periodyk tworzony dla nich i dotyczący ich spraw, w którym znajdują szereg ciekawych artykułów o zróżnicowanej tematyce, dotyczącej zarówno wydarzeń bieżących,  jak i historii parafii, fotorelacje oraz stałe rubryki, obejmujące teksty z zakresu prawa kanonicznego i rodzinnego, kalendarium pracy duszpasterskiej i statystyki parafialne. Mimo, iż gazetka parafialna nie jest medium o wielkim znaczeniu czy zasięgu (20-stronicowy kwartalnik), to jednak ponad 400 egzemplarzy biuletynu znajduje w parafii swojego odbiorcę. Wskazuje to na żywą i silną potrzebę takiego pisma, które z jednej strony informuje o najważniejszych sprawach, a z drugiej jest skutecznym narzędziem duszpasterskim, pełniącym dodatkowo funkcję integrującą.

Czy podobne zainteresowanie towarzyszy prasie o szerszym zasięgu?

Prasa parafialna nie będzie nigdy konkurencją dla dużych tygodników, bo siłą rzeczy ogranicza się do spraw, którymi żyje środowisko lokalne. Proponujemy więc wiernym tytuły wartościowych czasopism katolickich o tematyce rodzinnej, młodzieżowej czy też bardziej ogólnej. Są to głównie miesięczniki, które mogą zakupić po każdej mszy św. Jednak spośród wielkonakładowych tytułów prasy katolickiej największą popularnością cieszy się Tygodnik Katolicki Niedziela, który posiada u nas swoich stałych odbiorców. Nie ukrywam, że z wizytą „Niedzieli” w naszej parafii łączę nadzieję, że ich grono powiększy się, a czytelnictwo tego rodzaju prasy przyczyni się do pogłębienia wiedzy o Kościele i wzrostu  religijnej świadomości moich Parafian.

«

„Niedziela” w Makowiskach

»