Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Czesław, Fryderyk

Obchody ku czci św. Bartłomieja

dn. 25 sie 2016

W środę, 24 sierpnia 2016 r. przeżywaliśmy doroczny odpust czyli  święto tytułu naszego kościoła pw. św. Bartłomieja Ap. Uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. Roman Rataj z Częstochowy, który na wszystkich mszach św. głosił Słowo Boże. W uroczystej sumie uczestniczyli kapłani z dekanatu. Na koniec, po odmówieniu litanii do św. Bartłomieja, rozpoczęła się procesja eucharystyczna, w której wzięli udział ministranci i lektorzy, asysta procesyjna ze sztandarami, członkowie Żywego Różańca, poczty sztandarowe miejscowych zastępów OSP oraz, goszcząca u nas w tym dniu, młodzieżowa orkiestra dęta ze Strzelec Wielkich.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)
  • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
  • Przyjęcie Komunii świętej
  • Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są zapowiadane w naszym biuletynie „Opiekun”,
  • Wykonanie czynności związanej z odpustem

«

Obchody ku czci św. Bartłomieja

»