Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Czesław, Fryderyk

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu

dn. 30 mar 2016

śdm
W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie została powołana do istnienia Młodzieżowa Grupa Wolontariatu. Zadaniem młodych wolontariuszy będzie w pierwszym rzędzie pomoc w przyjęciu przez naszą parafię pielgrzymów z zagranicy.

Główne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży odbędą się od 26 do 31 lipca w Krakowie i na Campus Misericordiae pod Wieliczką. Poprzedzą je Dni w Diecezjach wypełnione różnymi spotkaniami i poznawaniem kultury regionów, do których przyjadą pielgrzymi z zagranicy goszczeni przez polskich rówieśników. W dniach od 20 do 25 lipca będzie przebywać u nas 50 – osobowa grupa młodzieży z zagranicy. Wolontariusze wesprą nas zarówno w kwestiach organizacyjno- logistycznych, związanych z zakwaterowaniem i pobytem pielgrzymów w rodzinach naszej parafii.

Ideą wolontariatu w szerokim rozumieniu jest niesienie pomocy potrzebującym, stąd należy mieć nadzieję, że inicjatywa ta będzie początkiem stałej troski o tych, którzy potrzebują pomocy, nie tylko materialnej, a dla samych wolontariuszy będzie szkołą życia. Chodzi o to, by młodzi „zarazili się nawykiem robienia czegoś więcej dla innych bezinteresownie, bo wolontariuszem można być zawsze, nawet kiedy człowiek przestaje być młodzieżą” (kard. K. Nycz).

  • wersja polska
  • wersja czeska
  • wersja angielska
  • wersja hiszpańska
  • wersja rosyjska
  • wersja włoska
  • wersja portugalska
«

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu

»