Dziś jest czwartek, 18 lipca 2024 roku.
Imieniny obchodzą dziś: Emil, Erwin

TYNIEC – ŁAGIEWNIKI – KRAKÓW

dn. 18 maj 2015

W dniu 21 kwietnia odbyła się parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie–Łagiewnikach. Pierwszym etapem pielgrzymki była wizyta w Opactwie Benedyktynów w podkrakowskim Tyńcu. Położone dziś w granicach administracyjnych Krakowa, jest ono najstarszym z istniejących dziś klasztorów w Polsce. Pierwsi benedyktyni przybyli tu około połowy XI w. Wszakże Tyniec ma też swoją prehistorię. Prowadzone od kilkudziesięciu lat badania archeologiczne dostarczyły wielu danych potwierdzających obecność osadnictwa na wzgórzu klasztornym i w jego okolicach już w pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem, a więc na długo przed przybyciem benedyktynów. Naszą wizytę w Tyńcu rozpoczęliśmy od zwiedzenia muzeum opactwa, następnie krużganków oraz kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.
Z Tyńca pojechaliśmy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie–Łagiewnikach. Z wieży przy Sanktuarium, najwyższego punktu widokowego w Krakowie usytuowanego na wysokości ponad 40 m, oglądaliśmy panoramę miasta. Następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej koncelebrowanej przez ks. proboszcza. Po mszy udaliśmy się do dolnej bazyliki, gdzie znajduje się 5 kaplic, których wystrój jest darem Kościołów europejskich tj.

  • kaplica Św. Faustyny – dar Episkopatu Włoch,
  • kaplica „Communio Sanctorum”(Świętych Obcowania) – dar kościoła węgierskiego,
  • kaplica św. Andrzeja Apostoła – dar Kościoła obrządku grekokatolickiego z Polski i Ukrainy,
  • kaplica Świętego Krzyża – dar wiernych z Niemiec,
  • kaplica Matki Bożej Siedmiobolesnej – dar Kościoła słowackiego.

Z bazyliki przeszliśmy do kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w której znajduje się łaskami słynący Obraz Jezusa Miłosiernego (należący do najbardziej znanych na świecie wizerunków Chrystusa) oraz relikwie Św. Faustyny. Następnie udaliśmy się do Centrum Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, stanowiącego ośrodek żywej pamięci Ojca Świętego. Centrum ulokowano w sąsiedztwie Łagiewnik, na terenie tzw. „Białych Mórz” – dawnych zakładów chemicznych Solvay, w których podczas wojny pracował Karol Wojtyła. W Dolnym Kościele sanktuarium zobaczyliśmy Kościół Relikwii wraz z oratoriami, kaplicami oraz kryptami grobowymi. W największej kaplicy – Kapłańskiej znajduje się płyta z grobu Jana Pawła II pochodząca z grot watykańskich Bazyliki Św. Piotra w Rzymie. Na płycie umieszczono relikwiarz wykonany na wzór otwartego Ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr podczas pogrzebu Papieża. W górnej część sanktuarium
podziwialiśmy imponujące mozaiki wykonane pod kierownictwem o. Marko Rupnika SJ, światowej sławy artysty słoweńskiego pochodzenia.
Z Centrum Św. Jana Pawła II udaliśmy się na Wawel, gdzie w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów złożyliśmy kwiaty na grobie śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. Zwiedziliśmy Katedrę Wawelską wraz z grobami królewskimi. W drodze na Rynek Główny zatrzymaliśmy się na ul. Kanoniczej 19, przed kamienicą, w której w latach 50. mieszkał Karol Wojtyła, obecnie siedzibą krakowskiego Muzeum Archidiecezjalnego. Ostatnim punktem pielgrzymki była wizyta w Kościele Mariackim ze słynnym piętnastowiecznym ołtarzem wykonanym przez Wita Stwosza oraz polichromiami autorstwa Jana Matejki.

Katarzyna Bednarska

TYNIEC – ŁAGIEWNIKI – KRAKÓW

»